Fundusze Europejskie

Projekty

Firma STUDIO DF Dominika Frączkiewicz realizuje projekt pt.: ,,Promocja produktów firmy STUDIO DF Dominika Frączkiewicz na rynkach amerykańskim i chińskim’’ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział STUDIO DF Dominika Frączkiewicz w międzynarodowych targach na terenie Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Polski, a także zakup usługi szkoleniowej w zakresie prowadzenia działalności na rynku chińskim.

Celem realizacji projektu jest promocja firmy i jej wyrobów – autorskiej biżuterii – na kluczowych dla niej imprezach targowych o charakterze międzynarodowym. Równolegle za cel obrano zdobycie wiedzy na temat specyfiki rynku chińskiego, chłonnego artystycznych wyrobów z bursztynu pochodzenia polskiego oraz przygotowanie firmy do wejścia na ten rynek.

W wyniku realizacji dofinansowanego projektu firma planuje:

– wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy w branży jubilersko-bursztynniczej na arenie międzynarodowej,

– rozwinąć działalność eksportową na rynkach chińskim i amerykańskim oraz w efekcie

– zwiększyć skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.12.2019

Wartość projektu: 335 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 285 175,00 zł

 

STUDIO DF Dominika Frączkiewicz realizuje projekt grantowy pt. ,,Ekspansja firmy STUDIO DF DOMINIKA FRĄCZKIEWICZ na rynku amerykańskim’’ w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Przedmiotem projektu jest udział w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

Celem projektu jest kontynuowanie ekspansji na rynkach międzynarodowych oraz umacnianie marki STUDIO DF poprzez utrzymanie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i nawiązywanie nowych relacji biznesowych. Sukces projektu przyczyni się również do promocji regionu za granicą. 

pastedGraphic.png

Okres realizacji projektu: 25.05.2019 – 30.09.2019

Wartość projektu: 67 003,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 31 705,50 zł

Firma STUDIO DF Dominika Frączkiewicz realizuje projekt pt.: „Internacjonalizacja marki Studio DF Dominika Frączkiewicz na perspektywicznych rynkach zagranicznych”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział STUDIO DF Dominika Frączkiewicz w międzynarodowych targach na terenie Chin, Stanów Zjednoczonych,  Ukrainy i Polski, a także zakup usługi doradczej w zakresie prowadzenia działalności na rynku ukraińskim.

Celem realizacji projektu jest promocja firmy i jej wyrobów – autorskiej biżuterii – na kluczowych dla niej imprezach targowych o charakterze międzynarodowym. Równolegle za cel obrano zdobycie wiedzy na temat specyfiki rynku ukraińskiego

W wyniku realizacji dofinansowanego projektu firma planuje:

– wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy w branży jubilersko-bursztynniczej na arenie międzynarodowej,

– rozwinąć działalność eksportową na rynkach chińskim, amerykańskim  i ukraińskim oraz w efekcie

– zwiększyć skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.12.2020

Wartość projektu: 325 200, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 276 420 ,00 zł

 

Studio DF Dominika Frączkiewicz realizuje projekt pt.:  „Internacjonalizacja marki Studio DF Dominika Frączkiewicz na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział Studio DF Dominika Frączkiewicz w międzynarodowych wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy oraz udział w wyjazdowej misji gospodarczej. Działania w ramach projektu koncentrować się będą na rynkach perspektywicznych Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Studio DF Dominika Frączkiewicz poprzez rozwój działalności eksportowej w ramach branżowego programu promocji Moda Polska. Uczestnictwo w programie przyczynić ma się do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz do promowania marki  produktowej Studio DF.

Oczekiwane efekty projektu to m.in:

– wzrost przychodów z eksportu, 

– umiędzynarodowienie i wzrost rozpoznawalności marki firmy na rynkach zagranicznych,

– wzrost konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej,

– rozszerzenie działalności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

Wartość projektu: 272 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 231 370,00 PLN